Poslodavci traže da se Pravilnik o zamjeni fiskalnih sistema u FBiH hitno stavi van snage

0

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine insistira da Ministarstvo finansija FBiH  hitno stavi van snage Pravilnik o zamjeni fiskalnih sistema u FBiH.

Predlažemo da se sačeka sa usvajanjem novog zakona o fiskalizaciji FBiH i tek nakon toga da se usvajaju adekvatni podzakonski akti, a da se Pravilnikom prejudiciraju rješenja iz novog zakona o fiskalizaciji FBiH, navodi se u saopćenju Udruženja.

Primjena odredbi Pravilnika izazvala bi enormno povećanje troškova za kompanije iz oblasti maloprodaje i ugostiteljstva, ali i drugih djelatnosti u Federaciji BiH, koje  već godinu i po dana snose  ozbiljne ekonomske posljedice pandemije COVID-19. Nerazumljiva nam je namjera Ministarstva koje insistira na primjeni Pravilnika, pogotovo zbog činjenice da njegova primjena neće imati nikakav uticaj na priliv sredstava u budžete.

Šta više, sredstva od zamjene fiskalnih sistema će se preliti u džepove pojedinaca za koje postoje indicije da  su interesno i politički povezani sa pojedinim strukturama vlasti.

Obrazloženja Ministarstva finansija FBiH, kojim opravdava uvođenje novih fiskalnih uređaja, da će se zamjenom fiskalnih sistema pojačati kontrola naplate javnih prihoda ne smatramo opravdanim. Ukoliko u Ministarstvo finansija FBiH ostaju pri svoje obrazloženju, onda se u budžetu FBiH moraju predvidjeti sredstva i snositi troškove zamjene fiskalnih sistema.

Prema navodima iz Ministarstva finansija FBiH, u ovome trenutku trebalo bi biti zamijenjeno oko 85.000 fiskalnih sistema, što iznosi oko 70 miliona KM, koje bi se prelile u džepove pojedinaca.  

Ukoliko Ministarstvo finansija FBiH ne stavi van snage Pravilnik, pozivamo nadležna tužilaštva i institucije i tijela koja se bave borbom protiv korupcije da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, provjere navode pojedinih medija, da se prodajom fiskalnih sistema i prateće opreme bave pojedinci bliski vladajućim strukturama.  

UPFBiH ostaje posvećeno poštivanju svih pozitivnih zakonskih propisa i poštovanju fiskalne discipline, ali ne na ovaj način.