Pobjeda BH Telecoma: Sport Klub kažnjen s 250.000 KM

0

Konkurencijsko vijeće BiH saopštilo je da je na sjednici 20. decembra 2017. kaznilo Sport Klub sa 250.000 KM zbog zloupotrebe dominantnog položaja, a po žalbi koju je uložio BH Telecom.

Utvrđeno da je United Media Distribution iz Rumunije, putem svog zastupnika Sport Klub Sarajevo, zloupotrijebio dominantan položaj u smislu ograničavanja tržišta distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u BiH na štetu korisnika BH Telecoma.

To je učinio namjernim odugovlačenjem i ne potpisivanjem ugovora o distribuciji kanala „Sport Klub“ s BH Telecomom, na način da su istom prilikom pregovaranja stalno nametali dodatne uslove koji nisu bili propisani ,,Općim uslovima za pružanje usluga“, a koje nisu ispunili privredni subjekti koji su već imali zaključene ugovore o distribuciji navedenog kanala.

Time su ograničili relevantno tržište na štetu korisnika usluga privrednog subjekta BH Telecom, rečeno je iz Vijeća.

United Media Distribution je tokom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji sportskih kanala primijenio različite uslove čime je BH Telecom doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Izričena mu je novčana kazna u visini od 250.000.