ZiraatBank BH povećava kapital za 20 miliona KM

0

Dana 6. marta 2023. godine na vanrednoj Skupštini ZiraatBank BH d.d. donesena je Odluka o X emisiji vrijednosnih papira (dionica) putem zatvorene ponude (prodaje).

Količina vrijednosnih papira ove emisije je 2.000 redovnih – običnih dionica, nominalne vrijednosti jedne dionice od 10.000 KM.

Kupac ove emisije dionica bit će dioničar Banke koji je 100% vlasnik svih dionica Banke: T.C. Ziraat Bankasi A.S., Ankara Turska.