Za razvoj male privrede u KS izdvojeno 8,5 miliona KM

0

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je plan provođenja Programa razvoja male privrede za 2024. godinu.

Po riječima resornog ministra Zlatka Mijatovića, plan je inovativan, obogaćen novim programima i prilagođen trenutnim potrebama tržišta. Za njegovu realizaciju u Budžetu Kantona Sarajevo planirano je 8,5 miliona KM.

– U planu za 2024. godinu zadržali smo programe koji su se u prethodnim godinama pokazali kao uspješni. Od ukupno 11 pojedinačnih programa, šest je neizmjenjeno u odnosu na prošlu godinu, dva su unaprijeđena, a osmislili smo tri potpuno nova programa za koje smo sigurni da će privredu Kantona Sarajevo podići na viši nivo – istakao je ministar Mijatović.

Kako je naveo, program “Finansijski poticaj sa inkubacijom za novoosnovane poslovne subjekte” ove godine se provodi prvi put.

– Predviđeno je da za 25 subjekata male privrede, registrovanih u 2024. godini, pružimo inkubaciju u Centru za razvoj poduzetništva Javne ustanove ‘Centar za napredne tehnologije’, u tajanju od jedne godine i finansijsku podršku do 30.000 KM.  Novina je i Program ‘Poticaj direktnih stranih ulaganja – Podrška za osnivanje pravnog lica’, čiji je osnivač strani ulagač. Za taj program je planiran ukupan iznos od 350.000 KM, a u svrhu pružanja podrške direktnim stranim investicijama mikro, malih i srednjih preduzeća iz inostranstva. Planirano je da se stranim ulagačima, koji se odluče na osnivanje pravnog lica u Kantonu Sarajevo, dodijele sredstva u maksimalnom iznosu do 70.000 KM – naveo je ministar Mijatović.

Za razliku od prethodnih godina, po riječima ministra, podržat će se i novoosnovani poslovni subjekti kroz program “Poticaj za ulaganja poslovnih subjekata registrovanih u 2023. i 2024. godini”.

– Ova kategorija ranije nije bila prepoznata na ovaj način, a veoma je značajna za razvoj privrede Kantona Sarajevo. Programe ‘Obezbjeđenje kreditiranja pod povoljnijim uslovima’ i ‘Poticaj za unapređenje poduzetništva u IT industriji, industriji globalnih poslovnih servisa, metalskoj industriji i drvnoprerađivačkoj industriji u svrhu novog zapošljavanja’ smo unaprijedili za ovu godinu i izmjenama prilagodili zahtjevima privrednika metalske i drvnoprerađivačke industrije – naglasio je ministar.

Programi koji su se prethodne godine pokazali uspješnim, planirani su i ove godine, a riječ je o programima “Podrška za osnivanje poslovnih subjekata kategoriji stanovništva od 36-55 godina starosti” i “Podrška mladima za osnivanje poslovnih subjekata”. Za ova dva programa je obezbijeđeno 1,5 miliona KM.

Također, kao i prethodnih godina, Godišnjim planom predviđeni su i programi koji se implementiraju već dugi niz godina, i to: “Refundiranje troškova tehnološke modernizacije, primjene standarda kvaliteta i digitalizacije poslovanja”, sa ukupnim planiranim iznosom od 1.000.000 KM, “Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvaliteta” sa ukupnim planiranim iznosom od 500.000 KM i “Poticaj razvoja ženskog poduzetništva” sa iznosom od 500.000 KM. Za ova tri programa, kojima se u osnovi vrši subvencioniranje/refundiranje troškova subjekata male privrede izdvojeno je ukupno 2.000.000 KM u tekućoj kalendarskoj godini.

– Bitno je naglasiti da smo ove godine izmijenili Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede. Suština izmjene jeste da je povećan limit ograničenja za učešće na javnim pozivima s dvije na tri godine, uzastopno i da je smanjen limit koji ograničava korisnike da ponovo učestvuju na javnim pozivima s dvije na jednu godinu, računajući od zadnje godine u kojoj su sredstva odobrena – naglasio je ministar.