Šta će se tražiti u budućnosti od kandidata pri zapošljavanju

0

Vještine koje poslodavci traže pri zapošljavanju i koje će se tražiti u budućnosti mijenjaju se svakodnevno i ne uče u našem obrazovnom sistemu, a školska ili fakultetska diploma samo su jedna stavka na spisku poslodavca, kažu analitičari.

Prema istraživanjima svjetskih stručnjaka, na isteku ove decenije, dakle 2020. godine najpoželjnija vještina za zapošljavanje biće sposobnost rješavanja problema.

Na drugom mjestu je razmišljanje u kritičnim situacijama, zatim kreativnost, pa upravljanje ljudskim resursima, koordiniranje posla sa drugima, emocionalna inteligencija koja se prvi put našla na listi, zatim sposobnost procjenjivanja situacije i donošenja odluka, sposobnost pregovaranja i kognitivna fleksibilnost.

Ova predviđanja svjetkih ekonomskih stručnjaka prije svega se temelje na tehnološkom napretku, razvoju nanotehnologije, robotike, biotehnologije, 3D printa i drugih oblasti. Prednosti posjedovanja brojnih vještina svjesni su i kod nas, pa tako domaći ekonomisti kažu da se čitav poslovni ambijent mijenja u odnosu na ono što je nekada bilo.

“Možemo slobodno reći da su promene na dnevnoj bazi zbog uvođenja novih tehnologija sa jedne strane i sa druge strane pokušajima da se razviju i određeni drugi aspekti komunikacije unutar tima i prema klijentima. Praktično, kada bi institucije bile vešte u zapošljavanju morale bi mladim ljudim predočiti veštine koje poslodavci u perspektivi očekuju i koje su neophodne za potrebe razvoja biznisa”, rekao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

On je dodao da se malo misli o tome da se u svijetu pored školske spreme traže i brojne druge vještine. Koliko su se vještine u oglasima za posao promijenile u odnosu na samo godinu pokazuje i to što je do prije godinu druga po redu vještina bila koordiniranje poslova sa drugima i rad u timu, dok se ta vještina sada nalazi na petom mjestu, a najpoželjnija vještina je sposobnost rješavanja problema. Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, rekao je da osobine koje se traže ne uče se u našem sistemu obrazovanja i da će one u budućnosti biti veoma potrebne.

“Znanja koja imamo danas za pet godina će se promijeniti i potrebno je da se stalno edukujemo, a prije svega treba biti spreman na stalno učenje i nova znanja. Bez obzira na to koliko sada vrijedimo na tržištu rada sa nekom vještinom, to zanimanje za pet godina može skroz da nestane, zato je puno bitnija sposobnost učenja i prilagođavanja nego neka konkretna vještina koja je trenutno tražena”, rekao je Grabovac. Da se tržište rada mijenja, svjesni su i mladi koji postaju zainteresovani za edukacije i obuke.

“Na osnovu iskustva Centra za razvoj karijere (CERK) mladi su aktivniji nego na početku našeg rada 2010. godine. Najviše su zainteresovani za edukacije i obuke kojima će usavršiti strane jezike i vještine rada na računaru, kako bi se lakše zaposlili u IT struci koja je jedna od najpopularnijih i dosta se mladih prekvalifikuje da bi radilo u toj industriji”, rekla je Irena Ivetić, projekt koordinator u CERK-u. Ona dodaje da komunikativnost koja je jedna od bitnijih vještina nije samo u nekoj floskuli, te da nije dovoljno završiti fakultet i sa diplomom pojaviti se na tržištu rada, već je potrebno raditi stalno na sebi. Najpoželjnije vještine u 2020. Godini

  1. sposobnost rješavanja problema
  2. razmišljanje u kritičnim situacijama
  3. kreativnost
  4. upravljanje ljudskim resursima
  5. koordiniranje posla sa drugima
  6. emocionalna inteligencija
  7. sposobnost procjenjivanja situacije i donošenja odluka
  8. sposobnost pregovaranja
  9. kognitivna fleksibilnost