Pokrenite svoj biznis i dobijajte 390 KM mjesečno

0

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je jutros prvi Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

OBAVIJEST: Zbog dovoljnog broja pristiglih prijava i ograničenosti sredstava Javni poziv je zatvoren za sve kantone/županije. NAPOMENA: Javni poziv će biti objavljen tokom godine još najmanje dva puta.

Za realizaciju programa predviđena su sredstva u iznosu od 6.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019. i 2020. godinu.

Federalni zavod za zapošljavanje realizira program u saradnji sa kantonalnim službama.

Cilj programa je poticanje najmanje 1.200 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem djelatnosti, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u tim djelatnostima.

Ciljna grupa su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će po prijavi na Javni poziv registrirati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Poduzetništvo za mlade

Sufinansiranje samozapošljavanja mladih, dobi do 30 godina, bez obzira na spol, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva.

Zavod će mladim, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 390 KM (mjesečno).

Poduzetništvo za žene

Sufinansiranje samozapošljavanja žena, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva.

Zavod će korisnicama sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 390 KM (mjesečno).

Poduzetništvo za sve

Sufinansiranje samozapošljavanja osoba, bez obzira na spol, dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv radi pokretanja i registracije obrta/privrednog društva.

Zavod će nezaposlenim osobama, tj. korisnicima sredstava, sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja u svim djelatnostima, u narednih 12 mjeseci isplaćivati poticajna sredstva, i to u iznosu od 360 KM (mjesečno).

Također, na ime troškova pokretanja djelatnosti (registracija, ljekarsko uvjerenje, taksa, materijal, oprema/sredstva za rad i sl.) Zavod će isplatiti/refundirati sredstva u iznosu od 200 KM, pod uvjetom da korisnik dostavi pravdanje u tu svrhu, uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Ukoliko korisnik u okviru registrirane djelatnosti zaposli drugu osobu, prijavljenu na evidenciju nezaposlenih prije dana podnošenja prijave na Javni poziv, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 330 KM po novozaposlenoj osobi, bez obzira na dob, radno iskustvo i stepen obrazovanja u trajanju od šest (6) mjeseci.

Javni poziv pronađite na ovom LINKU