Od porodične firme do giganta: ‘Pađeni’ se svakodnevno širi!

0

Zajedno sa suprugom prije 18 godina pokrenuo je porodični biznis kao način da preživi. Otada su proizvodne kapacitete povećali sa 150 na 40.000 litara a iznajmljeni prostor od tridesetak kvadrata zamijenili su vlastitom halom od 1.700 m2.

Trenutno zapošljavaju 112 radnika i sarađuju sa 1000 kooperanata a za 2018. godinu najavljuju širenje i na nova tržišta. Zahvaljujući podršci EBRD-a i EU kroz projekat “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)” omogućene su i nove investicije u proizvodnju i kvalitet.

O poslovnom uspjehu mljekare “Pađeni” iz Bileće i važnosti ulaganja u zajednicu kroz društveno odgovorno djelovanje za BiznisInfo govori vlasnik kompanije Nenad Vukoje.

Mljekara “Pađeni” je osnovana prije 18 godina i danas je na tržištu prepoznata kao uspješna domaća kompanija. Kako je izgledao put razvoja kompanije od 1999. godine do danas?

Prije više od 18 godina sa suprugom pokrećem mali porodični biznis čija je početna zamisao bila da preživimo kao porodica i da opstanemo na tržištu. Počeli smo sa vrlo malim ulaganjima u jedan vojnički kazan i pakerice za pakovanje čaše jogurta u iznamljenom prostoru od tridesetak kvadrata. Početni kapacitet je tada bio oko 150 litara upakovanog jogurta.

Nismo imali zaposlenih radnika, radili su samo članovi porodice. Sa velikim radom, voljom i željom za radom i uspjehom uspjeli smo da svake godine širimo naš proizvodni kapacitet, da kupujemo dio po dio opreme, dok nismo 2002. godine odlučili da pravimo novi objekat.

Nenad Vukoje

Posao i dalje širimo, pravimo nove proizvode, osvajamo nova tržišta i 2011. godine shvatamo da, ako hoćemo naprijed, trebamo napraviti plan širenja za naredni period. Na osnovu analize dosadašnjeg rada pravimo plan aktivnosti do 2025. godine sa presjekom na 2020. godinu. Usvajamo plan i počinjemo praviti 2012. godine veliku halu od 1.700 m2. Građevinski radovi završeni su kroz godinu dana, te smo nakon toga instalirali i novu opremu.

Izgrađeno je veliko povjerenje između nas i 1.000 kooperanata, što je omogućilo da proširimo preradu, prodaju i otkup sirovine. Danas prerađujemo oko 40.000 litara mlijeka raspoređenih u tridesetak proizvoda upakovanih i tehnološki obrađenih na najsavremeniji način. Proces rada u proizvodnji svakodnevno nadgledaju četiri tehnologa koji ne dozvoljavaju da proizvod izađe na tržište, a da nije siguran za ishranu i da nije visoke kvalitete. Također, da bi sirovina bila visoke kvalitete na terenu svakodnevno rade sa farmerima mlijeka i dva inžinjera poljoprivrede.

Koji proizvodi se mogu naći u vašem asortimanu?

Naš asortiman je podijeljen u više cjelina:  kiselomliječni proizvodi (jogurti, pavlake, namazi), meki sirevi, polutvrdi i tvrdi sirevi, kao i tradicionalni proizvodi (mladi kajmak, kajmak iz mješine, sir iz mješine, sir torotan).

Proizvodi mljekare “Pađeni” prepoznatljivi su na tržištu BiH, a od 2016. godine dobili ste dozvolu za izvoz proizvoda i u EU. Na kojim tržištima su danas prisutni vaši proizvodi?

Naše proizvode možete kupiti u skoro svim gradovima BiH, kao i u Crnoj Gori.

Mlijeko i mliječni proizvodi spadaju u grupu najosjetljivijih proizvoda, pa je tim potreba za kontrolom veća. U savremenom načinu proizvodnje nemoguće je zamisliti bilo kakvu ozbiljniju proizvodnju bez kontrole kvaliteta i higijenske ispravnosti kako proizvoda tako i samog tehnološkog procesa. Koliko je po Vama važno ulagati u nove proizvodne tehnologije, te pratiti evropske standarde?

Kada uđete u pogon naše mljekara možete uočiti da je sva tehnološka oprema nova i spada u grupu novijih tehnologija. Ciklus prerade je potpuno zatvoren pod stalnim nadzorom tehnologa sa primjenom HACCP sistema sa svekodnevnom internom kontrolom. Također, svi proizvodi se kontrolišu i našoj laboratoji i u ovlaštenim laboratorijama. Kako bi mogli opstati moramo svakodnevno ulagati u nove tehnologije, kao i u nove proizvode.

Jedna ste od bh. kompanija koja je unaprijedila svoje poslovanje uz podršku EBRD-a i EU kroz projekat “Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini (BiH-SME-CSF)”, a koji pomaže ovim preduzećima da uvedu potrebno unaprijeđenje u proizvodnim linijama i svoje poslovanje usklade sa EU direktivama u području zaštite okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitete proizvoda i sigurnosti. Na koji način je poboljšano vaše poslovanje i ojačana konkurentnost na EU tržištu?

Projekti kao što je projekat EBRD-a i EU su vrlo važni za naš budući razvoj: omogućavaju nove investicije i nove tehnologije koje osiguravaju zaštitu okoline, profesionalnog zdravlja i sigurnosti, te kvalitet i sigurnost proizvoda.

Koliko imate zaposlenih i koliko je za Vas važna zaštita/sigurnost radnika tokom proizvodnog procesa?

Trenutno zapošljavamo 112 radnika prema kojim preduzimamo sve mjere zaštite na radu tokom proizvodnog procesa i dovoljno je iznijeti činjenicu da do sada u toku našeg postojanja nije dolazilo do povreda na radu.

Da li ste zadovoljni poslovnim rezultatima u 2017. godini?

Da. 2017. godina za nas je bila izuzetno uspješna. Izvršili smo zacrtana ulaganja u vrijednosti od preko 1.600.000 KM u proširenje našeg proizvodnog objekta, nabavku opreme, novih vozila za distribuciju naših gotovih proizvoda, kao i opremanje laktofriznih stanica na terenu za sakupljanje sirovog mlijeka. Naš plan prerade i prodaje gotovih proizvoda koji je bio zacrtan sa rastom od 20,40% biće uvećan za više od 9 %. Ovo smatram izuzetno velikim uspjehom. Dodao bih da planiramo i dosta aktivnosti u cilju proširenja na druga nova tržišta.

Na koja nova tržišta planirate širenje? Koji su Vaši planovi za razvoj poslovanja na domaćem, regionalnom i EU tržištu u 2018. godini?

Naši planovi se zasnivaju na svakodnevnom širenju, prije svega na domaćem tržištu, kao i u zemljama u okruženju, ali i na zemlje EU, Rusiju, Tursku i dalje. Također je bitno prilagođavati proizvodni program tržištu, osluškivati tržište i njemu se ažurno prilagođavati.

Osim ulaganja u nove proizvodne tehnologije, prepoznati ste i kao kompanija koja ulaže i u zajednicu kroz društveno odgovorno djelovanje. Na koje projekte ste posebno ponosni?

Na prostoru naše mjesne zajednice, koja ima oko 250 domaćinstava u petnaestak naseljenih mjesta, prije 5 godina smo pokrenuli akciju vodosnabdbjevanja kroz projekat vrijedan preko 1.5 milliona KM. Projekat smo priveli kraju, a pomogli su nam Ministarstvo poljoprivrede RS, lokalna zajednica, te do sada je finalizirano oko 90% projekta. Ostatak planiramo završiti u ovoj godini.

Projektom će biti osigurano preko 50 kilometara vodovodne mreže sa više pumpnih stanica koje funkcionišu bez problema u radu. Ovim se izuzetno ponosim, jer je lokalna zajednica vjerovala od početka u projekat, iako je bilo neuspjelih pokušaja i prije da se ovakav projekat realizuje.

Također, učestvujemo u pomoći osobama kojima je pomoć najpotrebnija, kao i u projektima od općeg interesa, kao što je izgradnja lokalne infrastrukture, vjerskih objekata i slično.