NLB još nije preuzeo Komercijalnu banku

0

Nova ljubljanska banka još nije dostavila Narodnoj banci Srbije svu traženu dokumentaciju za preuzimanje Komercijalne banke, potvrđeno je Tanjugu u centralnoj banci Srbije.

Postupak po zahtjevu NLB-a za sticanje vlasništva u Komercijalnoj banci i dalje je u toku pošto, kažu u NBS-u, slovenačka banka još nije dostavila dodatnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje saglasnosti za tu transakciju.

Tek kada NLB dostavi svu dokumentaciju koju je centralna banka Srbije zatražila radi ocjene svih propisanih uslova za davanje saglasnosti počet će da teče rok od 60 dana za rješavanje zahtjeva.

Inače, prodaja Komercijalne banke dogovorena je krajem februara ove godine, kada se NLB obavezao da za kontrolni paket od 83,2 posto dionica u vlasništvu države plati 387 miliona eura, to jest 27,65 eura po akciji.

Potrebno je da NBS da NLB-u prethodnu saglasnost za sticanje vlasništva u Komercijalnoj banci, a rok u kome se transakcija može najkasnije realizovati je do usvajanja prvih narednih godišnjih finansijskih izvještaja odnosno revidiranih finansijskih izvještaja NLB-a.

Rok od 60 dana počinje da teče od dana dostavljanja uredne dokumentacije od strane podnosioca zahtjeva.

U NBS kažu da je polovinom juna Nova ljubljanska banka podnijela zahtjev centralnoj banci Srbije za sticanje direktnog vlasništva, koje će joj omogućiti više od 50 posto glasačkih prava u Komercijalnoj banci Beograd.

NBS očekuje od podnosioca zahtjeva dostavljanje dodatne dokumentacije, pri čemu rok za dostavljanje pojedinih dokumenata zavisi i od obaveza NLB-a prema svojim regulatornim tijelima.