Hahn za ublažavanje granice za javni dug

0

Evropski komesar za budžet Johannes Hahn zatražio je jasno fleksibilnija pravila za visoko zadužene zemlje po završetku pandemije korona virusa.

„Ciljevi fiskalne politike moraju biti dostižni za zemlje“, rekao je on u intervjuu za njemački „Die Welt“.

Konkretno, on se založio za ublažavanje granice od 60 procenata BDP-a za javni dug, kako je predviđeno kriterijumima iz Mastrihta.

„Umjesto da se u budućnosti propisuje kruto ograničenje ukupnog državnog duga od 60 procenata BDP-a za svaku zemlju, sa svakom zemljom treba da se dogovore realni ciljevi ukupnog duga u određenom periodu i konkretne mjere za smanjenje duga“, rekao je Hahn.

On je istakao da, naravno, zadužene države moraju sprovoditi stalno strukturna prilagođavanja i konsolidacije u državnoj potrošnji.

Hahn veruje da danas, 24 godine nakon odluke o Paktu stabilnosti i rasta, više ne mogu svih 19 zemalja eurozone da budu posmatrane jednako.

„Nije više svrsishodno svim zemljama istovremeno ponavljati da se moraju pridržavati gornje granice u vezi zaduženja od 60 posto BDP-a“, naglasio je on, prenijela je agencija Tanjug.

Hahn smatra da su zemlje poput Grčke sa dugom od 205,6 posto BDP-a ili Italije sa 155,8 posto duga BDP-a toliko udaljene od zahtjeva Pakta stabilnosti da ne mogu srednjoročno postići Mastriške kriterijume od 60 posto ukupnog duga.

„Nikakve sankcije tu ne pomažu“, uvjeren je evropski komesar.

Prema njegovim riječima, pogođene države treba da imaju mogućnost da investiraju.

„Visokozadužene zemlje u početku ne bi trebalo da se fokusiraju samo na smanjenje duga, već im trebaju i dovoljna sredstva za državne investicije, što onda dovodi do većeg dohotka i smanjenja tereta duga kroz veći ekonomski rast “, objasnio je Hahn koji nakon ljeta očekuje razgovore o reviziji Pakta za stabilnost.