Za više od godinu uspješno riješen 21 stečajni postupak

0

U prošlih 14 mjeseci u Republici Srpskoj uspješno je riješen 21 stečajni postupak, podaci su privrednih sudova Republike Srpske.

Ovo je rezultat poboljšanja entitetske legislative zahvaljujući primjeni novog Zakona o stečaju, kojeg su u martu prošle godine donijeli Vlada i Ministarstvo pravde Republike Srpske, uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke i Vlade Švajcarske.

Prema ranijem zakonu, stečajni postupak trajao je u prosjeku 4,5 godina, dok novi Zakon cijeli posao skraćuje na šest do osam mjeseci, odnosno do dvije godine kod komplikovanijih slučajeva.

Znatno skraćenje vremena i smanjenje troškova stečaja, prema ocjeni stručnjaka ovih sudova, stimulativno djeluje na sve učesnike u procesu i potiče druge privredne subjekte na rješavanje njihovih višegodišnjih problema kroz nove pravne mogućnosti.

Kao posebno pozitivan pokazao se dio zakona koji se odnosi na restrukturisanje kompanija. Ovim zakonskim rješenjem, koje odgovara procesu predstečajne nagodbe u zakonima susjednih država, održava se neprekidni proces proizvodnje i zadržavaju svi zaposelni.

Moguće ga je primjenjivati tamo gdje finansijski položaj kompanije dozvoljava da se, uz korekcije otplate dugova i efikasno korištenje raspoložive imovine, izmire obaveze u skladu sa dogovorenim rokovima dospjeća.

Novi Zakon onemogućava odugovlačenje stečajnog postupka pojačavajući odgovornost svih onih koji moraju blagovremeno, uočavajući poteškoće u poslovanju, da ponude realna rješenja, poštujući zakonom određene rokove.

Naredni koraci koji očekuju Ministarstvo pravde i Vlade Republike Srpske su jačanje kapaciteta u Privrednim sudovima kako bi dodatno ubrzali procese restrukturisanja i stečaja u kompanijama koje su se odlučile za ovakvo rješenje.

Srna