Vlada KS sa 600.000 KM sufinansira cestovno povezivanje sa BPK

0

Sredstvima od 600.000 KM Vlada Kantona Sarajevo će sufinansirati projekat cestovnog povezivanja sa Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde, kroz nastavak izgradnje puta Foča – Ustikolina – Grebak – Trnovo.

Projekat cestovnog povezivanja asfaltiranjem puta Ustikolina – Grebak – Trnovo, konkretno dionice Mazlina – Grebak u dužini 5.400 metara, pokrenut je u namjeri da se doprinese zajedničkom cilju, koji podrazumijeva rješavanje i stvaranje infrastrukturnih uslova povezivanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u ovom slučaju konkretno mjesta Ustikolina i mjesne zajednice Jabuka, sa Kantonom Sarajevo.

Ovo cestovno povezivanje je od interesa za Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, ali i Bosnu i Hercegovinu te je značaj ovog projekta višestruk.

Njegovom realizacijom će se stvoriti povoljniji uslovi za razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine, dodatno podstaći dalji razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, posebno njegovih nerazvijenih općina, omogućiti dodatni stimulans za ulaganja i razvoj privrede u regiji istočna Bosna te povećati mogućnost kvalitetnijeg i većeg korištenja resursa.

Brojna okolna sela će biti cestovno povezana, što će značajno pomoći unapređenju poljoprivredne proizvodnje njihovih stanovnika, ali i razvoju turizma jer ovom području gravitiraju i mnogobrojne kulturno-historijske znamenitosti.

Implementacija ovakvih infrastrukturnih projekata utječe na dodatno jačanje veza između Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, a time i na davanje podrške održivom povratku u istočnu Bosnu, u skladu sa Aneksom 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.