Tegeltija: Bit će uspjeh ako RS proda obveznice na međunarodnom tržištu

0

Republika Srpska (RS) planira prodati entitetske obveznice na međunarodnom finansijskom tržištvu, jer su kapaciteti domaćeg tržišta ograničeni, a postoji i ograničenje izloženosti banaka prema javnom sektoru RS – rekao je ministar finansija Zoran Tegeltija.

Dodao je da je u BiH potrebno međunarodno finansiranje, jer je sve takve potrebe završavala kroz aranžmane s Međunarodnim monetranim fondom (MMF) i projekte Svjetske banke.

-BiH je jedina zemlja u regionu koja još nije izašla na međunarodno finansijsko tržište, a jedan od razloga su i međusobni odnosu u BiH, budući da postoje tri nivoa vlasti koji odobravaju odluke o zaduženju – naveo je Tegeltija u obraćanju u Narodnoj skupštini, tokom rasprave o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2018.

Kazao je i da je finansijsko tržište i RS i Federacije BiH relativno malo, s ograničenim potrebama za međunarodno finansiranje, koje traži veće iznose.

Entitetski ministar finansija je podsjetio da je 2015. godine bilo riječi o izlasku na međunarodno finansijsko tržište, uz podršku Svjetske banke, ali da nije došlo do realizacije.

Ukoliko sada, kako je naveo, RS uspije da proda svoje obveznice na međunarodnom tržištu, to će biti uspjeh, ali u suprotnom, ima i rezervne izvore finansiranja.

-Bit će politički uspjeh ako RS uspije izvršiti emisiju euro obveznica, kako bi pokazali da se može sama da pojavljuje na međunarodnom finansijskom tržištu – ustvrdio je Tegetija.

Podsjetio je da izmjenama Odluke o dugoročnom zaduživanju RS-a za 2018. Vlada traži od parlamenta da odobri povećanje maksimalanog dugoročnog zaduživanja tog bh.entiteta u 2018. godini sa 477.000.000 na iznos do 540.126.000 KM.

RS planira emisiju obveznica tog bh. entiteta na međunarodno finansijsko tržište u iznosu od oko 200.000.000 eura, čije izvršenje je planirano polovinom ove godine.

U izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju RS za 2018., kao razlog za povećanje maksimalnog iznosa tog vida zaduživanja navodi se „opredjeljenje Vlade RS za smanjenje nivoa kratkoročnog zaduživanja“.

Stanje ukupnog duga RS na kraju februara ove godine, po preliminarnim podacima entitetskog Ministarstva finansija, iznosi pet milijardi i 396,7 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju pet milijardi i 350,47 miliona KM ili 50,62 posto procijenjenog BDP-a za 2018.

Fena