Metalurg City Centar prodat za 15,1 miliona KM

0

Nakon neuspjelih prethodnih javnih nadmetanja održano je treće ročište za javnu prodaju Hotela Metalurg City Centar.

Za najpovoljnijeg ponuđača proglašena je firma “Metalurg City Center” d.o.o. Zenica, a koji je u obavezi da ponuđenu cijenu u iznosu od 15.100.000 KM (umanjenu za položeno osiguranje) plati u roku od 15 dana od održanog ročišta a najkasnije do 23. septembra.

Ovaj iznos najpovoljniji ponuđač je obavezan uplatiti na transakcijski račun stečajnog dužnika, javio je RTVZE.

Hotel je do sada bio u vlasništvu NBI ĆURIĆ d.o.o. Žepče u stečaju.