Gradska uprava želi naplaćivati ime ‘Sarajevo’

0

Grad Sarajevo traži od svih koji koriste naziv grada u imenu svoje Facebook stranice da plate naknadu gradu. Administratori ovakvih stranica dobili su upozorenje iz gradske uprave, koja je zaprijetila da će se obratiti i Facebooku ako bude potrebno. 

– Svi zainteresovani, bilo da su pravna ili fizička lica, mogu se obraditi Gradskoj upravi da se registruju. Fizička lica koja koriste ime Sarajevo u svrhu promocije i ne zloupotrebljavaju ime, dobit će besplatno Rješenje o odobrenju. Pravna lica koja koriste ime Sarajevo će plaćati naknadu, a visina naknade zavisi od obima poslovanja i broja zaposlenih osoba. Udruženja će plaćati simboličan iznos. Postoje stranice koje su od interesa Grada Sarajeva, to su stranice koje rade na promociji grada i kao takve će biti tretirane posebnim uvjetima i dobiti rješenje kojim će biti legitimni. Ovo radimo u cilju da one koji zloupotrebljavaju ime Sarajevo obeshrabrimo na taj način, kazao je gradonačelnik Abdulah Skaka.