Bobar banka dužna 73.842 KM za porez iz 2015.

0

Poreska uprava RS utvrdila je kontrolom da bijeljinska Bobar banka u stečaju nije izmirila 73.842 marke na osnovu poreza na dobit za 2015. godinu.

Kontrole u propaloj banci, u kojoj je stečaj otvoren u januaru ove godine, trajale su od 24. decembra 2014. godine do 24. januara ove godine, ali je rješenje poreskih inspektora tek nedavno postalo pravosnažno, piše Glas Srpske.

– Iznos utvrđenih dodatnih obaveza predstavlja razliku između prijavljene i novoutvrđene obaveze. Od tog iznosa, 67.764 KM se odnosi na glavnicu, dok se preostalih 6.078 KM odnosi na kamate. S obzirom na to da je u januaru 2017. godine otvoren stečajni postupak u Bobar banci, ove obaveze ući će u stečajno potraživanje – kazali su u Poreskoj upravi RS.

Stečajni upravnik Bobar banke Lazo Đurđević rekao je da ćedodatne obaveze koje je utvrdila Poreska uprava biti uvrštene u potraživanja povjerilaca.

– Drugo ispitno ročište o potraživanjima povjerilaca biće održano 24. maja u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini. Potraživanja je prijavilo 570 povjerilaca, a svi zahtjevi biće obrađeni do novog ročišta. Još nemamo podatke koliko iznose ukupna potraživanja, koliko ih je osporeno, a koliko priznato – kazao je Đurđević.

Likvidacioni upravnik Bobar banke Mile Maksimović rekao je ranije da deponenti i povjerioci potražuju oko 289 miliona, a da je osporeno 59 miliona maraka.

U Bobar banci je najprije pokrenut postupak likvidacije, ali su rezultati naplate potraživanja bili ispod planiranih, a blokada računa nije dala značajne rezultate zbog čega je predloženo otvaranje stečaja.

Agencija za bankarstvo RS je krajem novembra 2014. uvela prinudnu upravu u Bobar banku, jer nije radila u skladu sa zakonom. Nepun mjesec kasnije banci je oduzeta dozvola za rad i pokrenut postupak njene likvidacije da bi na kraju postala prva banka u RS koja je završila u stečaju.

Krediti

Još nije poznata sudbina kredita koji su plasirani putem Bobar banke. Korisnicima ovih kredita je prije pokretanja stečaja sugerisano da ih što prije izmire.

Međutim, ni nakon otvaranja stečaja u Bobar banci nadležni se nisu oglasili kakva je sudbina ovih zajmova i na koji način će biti riješeni ovi problemi.